Category

Jeugdhulp

Category
Eén van de pijlers van kwaliteitsvolle diagnostiek is het gebruik van kwalitatieve instrumenten en methodieken. Als onderdeel van haar missie zet het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw daarom onder meer in op de beoordeling van nieuw ontwikkelde diagnostische instrumenten. Om testbeoordelingen op een uniforme manier te kunnen uitvoeren vertaalde het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw de meest
14 oktober 2020 – Oude Vismijn Gent Ter introductie van de Algemene Intersectorale Richtlijn Diagnostiek organiseert het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek op 14 oktober 2020 een studiedag waarop deze richtlijn uitgebreid zal worden toegelicht. Verschillende sprekers zullen elk vanuit hun expertise een aspect van kwaliteitsvolle diagnostiek belichten. Meer informatie