Het Postgraduaat Psychodiagnostiek biedt al 15 jaar gespecialiseerde vorming aan over psychodiagnostiek in de diverse psychologische werkvelden. Een mijlpaal om te vieren… met een feestelijk congres. Tijdens dit congres focussen we op de factoren die verschillende psychologische stoornissen gemeenschappelijk hebben, de zogenaamde transdiagnostische factoren. Deze kunnen verwijzen naar o.a. gelijke gedragingen bij verschillende stoornissen, gelijke copingstrategieën maar ook naar dezelfde effecten van behandeling.

Zeven verschillende praktijkgerichte workshops die vertrekken vanuit een transdiagnostisch perspectief worden aangeboden:

Workshop 1
Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten
Brenda Volkaerts & Marie-Lotte Van Beveren

Workshop 2
Executieve functies als transdiagnostische factor in de Neuropsychologische praktijk
Noortje Hermans & Wouter Lambrechts

Workshop 3
Diagnostiek van veerkracht bij volwassenen
Michael Portzky

Workshop 4
Transdiagnostische psychopathologie-factoren vanuit persoonlijkheidsmodellen
dr. Tim Bastiaens

Workshop 5
De kracht van slaap
dr. Annelore Roose

Workshop 6
Geheugen als cognitieve spelverdeler
dr. Marlies Tierens & Katrijn Van Parijs

Workshop 7
Diagnostiek van veerkracht bij kinderen
Michael Portzky


Datum: do. 31 mei 2018 (09u00 – ca. 17u00)
Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Info & inschrijving: via deze link – online inschrijven mogelijk tot 24 mei 2018.
Kostprijs:

·         voor 1 mei: 100 Euro

·         tussen 1 mei en 24 mei: 120 Euro

·         aan de balie: 150 Euro

Contactpersoon:
Dr. Ivo Bernaerts, ivo.bernaerts@thomasmore.be   
Sofie Rysheuvels, sofie.rysheuvels@thomasmore.be