Kerntaken

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek richt zich op volgende  kerntaken:

Het informeren en adviseren van de Vlaamse overheid en andere partners

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek handelt in partnerschap met het Departement Zorg van de Vlaamse overheid, het Agentschap Opgroeien en het Agentschap voor de Vlaamse Sociale Bescherming. Ook werken wij samen met verschillende instanties binnen welzijn, zorg, gezondheid en onderwijs en welzijn, met testuitgevers en verschillende wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en verenigingen.

Het ontwikkelen en bijwerken van diagnostische instrumenten

Diagnostische protocollen en instrumenten helpen hulpverleners om een juiste en gefundeerde diagnose te stellen. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek neemt een adviserende rol op in verschillende stuurgroepen die de ontwikkeling van diagnostische instrumenten in Vlaanderen opvolgen. Daarnaast is het centrum ook bevoegd om zelf onafhankelijk onderzoek uit te voeren of om de coördinatie waar te nemen van onderzoeksprojecten die diagnostische protocollen en instrumenten ontwikkelen of herwerken.

3

De vorming en attestering van personen of instanties die diagnostische instrumenten gebruiken

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek staat mee in voor de begeleiding van en intervisie met diagnostici en hulpverleners die gebruik maken van gevalideerde diagnostische instrumenten, zowel binnen welzijn, zorg, gezondheid als onderwijs.

Het ondersteunen van de implementatie van wetenschappelijk onderbouwde protocollen in de praktijk

4

Wetenschappelijk ontwikkelde protocollen en instrumenten zijn pas waardevol als ze een toepassing krijgen en van nut blijken te zijn voor de diagnostische en klinische praktijk. In samenwerking met verschillende partners binnen welzijn, zorg, gezondheid en onderwijs, met testuitgevers en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en verenigingen, staat het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek mee in voor het introduceren van nieuwe instrumenten in het diagnostisch werkveld.

Deze kerntaken vinden hun concretisering in verschillende onderzoeksprojecten en initiatieven.

  • Meer informatie over projecten en opdrachten binnen het domein van de (Integrale) Jeugdhulp kan u hier vinden.

  • Meer informatie over projecten en opdrachten binnen het domein van de Vlaamse sociale bescherming kan u hier vinden.