Implementatie Vlaamse sociale bescherming

In nauw overleg met het Departement Zorg en andere relevante actoren staat het Kwaliteitscentrum in eerste instantie mee in voor de ontwikkeling en uitvoering van een gedragen implementatieplan voor de uitrol van de BelRAI Screener bij de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en Welzijnsverenigingenvan de BelRAI Home Care voor de diensten voor gezinszorg; en van de BelRAI Long Term Care Facilities voor de Woonzorgcentra. Bijkomend zal het Kwaliteitscentrum mee instaan voor het creëren van een draagvlak voor BelRAI bij de verschillende stakeholders en een ondersteunende rol opnemen binnen de Vlaamse BelRAI pilootprojecten. Meer informatie vind je terug op het BelRAI kennisportaal.