Privacyverklaring

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. 

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.      

Cookies

Met behulp van cookies kan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienstverlening daardoor zoveel mogelijk aanpassen op basis van het surfgedrag van onze bezoekers.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw, of doordat u deze zelf bij het inschrijven op onze nieuwsbrief verstrekt heeft. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

·         Uw voor- en achternaam

·         Uw e-mailadres

·         Uw IP-adres

Waarom het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw gegevens nodig heeft.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw verwerkt uw persoonsgegevens om de nieuwsbrief te kunnen versturen waarvoor u zich ingeschreven heeft en om onze dienstverlening zoveel mogelijk aan te passen op basis van het surfgedrag van onze bezoekers. 

Hoelang het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw uw gegevens bewaart

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens verzameld werden. U kunt te allen tijde verzoeken uw gegevens te verwijderen door zich uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

Delen met anderen

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek via derden

Squarespace

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw maakt gebruik van Squarespace om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Hiervoor worden cookies gebruikt. Meer informatie omtrent het gebruik van cookies via Squarespace kan u hier vinden.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door WordPress opgeslagen op servers in België. Lees hier het privacybeleid van WordPress voor meer informatie.

WordPress gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw te kunnen verstrekken.

WordPress kan deze informatie aan derden verschaffen indien WordPress hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens WordPress verwerken. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft hier geen invloed op.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft WordPress geen toestemming gegeven om via het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw verkregen informatie te gebruiken voor andere Squarespace-diensten.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Meer informatie omtrent het gebruik van cookies via Google kan u vinden in het privacybeleid van Google.   

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft hier geen invloed op.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft Google geen toestemming gegeven om via het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Mailchimp

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw maakt gebruik van Mailchimp om gegevens bij te houden in verband met de nieuwsbrief die wij via Mailchimp versturen.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie.

Mailchimp gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze nieuwsbrief gelezen wordt, om rapporten over de nieuwsbrief aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw te kunnen verstrekken.

Mailchimp kan deze informatie aan derden verschaffen indien Squarespace hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Mailchimp verwerken. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft hier geen invloed op.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw heeft Mailchimp geen toestemming gegeven om via het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt die zelf inzien, corrigeren of verwijderen via de nieuwsbrieven die u ontvangt door te klikken op ‘update subscription preferences’ of ‘unsubscribe from this list’. Daarnaast kan u steeds een mail sturen naar communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw zal binnen de vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via: communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be.

www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be is een website van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw. U kunt ons als volgt bereiken: communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be.


Wie zijn weJeugdhulpVlaamse Sociale beschermingPublicaties


Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek wordt gesubsidieerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.