Onze organisatie

Het operationele team van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bestaat momenteel uit tien medewerkers. Zij zetten zich in voor de realisatie van de opdrachten van het centrum.  Natuurlijk staan ze hierin niet alleen. Het Kwaliteitscentrum wordt ondersteund door zowel een Algemene Vergadering als een Bestuursorgaan, een Dagelijks Bestuur en twee inhoudelijke stuurgroepen.

Laurent Bursens is de voorzitter en medeoprichter van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Voor een volledig overzicht van alle leden klikt u op de links onderaan het organogram.

De Algemene Vergadering wordt vertegenwoordigd door alle bestuursleden van de vzw. De leden zijn experten en actoren met terreinkennis met betrekking tot diagnostiek. De Algemene Vergadering kan met haar bevoegdheid onder andere statuten wijzigen en leden formeel benoemen of ontheffen. Hier vindt u een overzicht van alle leden van de Algemene Vergadering.

Het Bestuursorgaan wordt voor een periode van drie jaar door de Algemene Vergadering benoemd. Het orgaan is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw en is gemachtigd om te handelen zonder de bijkomende goedkeuring van de Algemene Vergadering. Binnen het Bestuursorgaan zijn experts aanwezig met vakkennis over verschillende aspecten van diagnostiek en hulpverlening. Hier vindt u een overzicht van alle leden van het Bestuursorgaan.

Het Dagelijks Bestuur wordt aangesteld door het Bestuursorgaan. Het is bevoegd om dagdagelijkse handelingen te doen en om dringende handelingen te verrichten. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit ten minste drie leden van het Bestuursorgaan. Hier vindt u een overzicht van alle leden van het Dagelijks Bestuur.

Onder het Dagelijks Bestuur ressorteren twee inhoudelijke stuurgroepen, i.e.: een Stuurgroep Vlaamse Sociale Bescherming en een Stuurgroep Integrale Jeugdhulp. De stuurgroepen staan in voor het uittekenen van de inhoudelijke lijn binnen het particuliere onderzoeksdomein.

Hier vindt u de statuten van de VZW.