Medewerkers

DIRECTIE

Julie De Ganck

dr. Julie De Ganck

Julie is directeur van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek. Julie heeft een sterke theoretische en klinische achtergrond in de psychologie met een bijzondere interesse in de klinische psychodiagnostiek en de (bijzondere) jeugdzorg.

Aan de Universiteit Gent behaalde Julie haar Bachelor in de Psychologie en Master in de Klinische Psychologie. Tijdens haar assistentschap binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, voltooide ze een doctoraatsonderzoek over het verband tussen psychopate persoonlijkheidstrekken en affectieve stoornissen bij jonge delinquenten en begeleidde ze masterproeven en werkcolleges in de Klinische Psychodiagnostiek. Voorafgaand aan haar mandaat aan de Universiteit Gent doceerde ze gedurende vier jaar zowel psychologie als  pedagogiek, onderwijswetgeving en agogiek aan de Arteveldehogeschool in Gent. Ze was tevens coördinator en wetenschappelijk onderzoeker binnen Europese Comenius projecten.

Voor Julie is wetenschappelijk onderzoek pas echt waardevol als het geworteld is in de klinische praktijk en als het maatschappelijk relevant en betekenisvol is. Vanuit die overtuiging combineert ze haar functie als coördinator en wetenschappelijk onderzoeker binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, met een praktijk in de psychotherapie. Haar interesse in psychodiagnostiek en betrokkenheid in maatschappelijk relevante thema’s blijkt ook uit de documentaire ‘Druk’ uit 2011, die ze samen met filmmaker Ivan Boeckmans en de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (Universiteit Gent) maakte in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat.

Als directeur is Julie sinds de oprichting verantwoordelijk voor het operationaliseren van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

WETENSCHAP EN EDUCATIE

dr. Cynthia Van Gampelaere

Cynthia startte in december 2019 bij het Kwaliteitscentrum als wetenschappelijk medewerker Integrale Jeugdhulp. Ze stond onder andere in voor het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten met betrekking tot het domein van de Integrale Jeugdhulp.

In augustus 2020 stapte ze mee in het BelRAI project. Binnen de context van de Vlaamse Sociale Bescherming staat ze onder andere in voor de inhoudelijke uitwerking van het vormings- en attesteringstraject inzake BelRAI. Momenteel werkt ze halftijds als medewerker BelRAI en halftijds als wetenschappelijk medewerker Integrale Jeugdhulp.

Cynthia behaalde haar master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent. Nadien werkte ze gedurende vier jaar als doctoraatsstudent aan de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (FWO-aspirant). Haar doctoraatsproject handelde over de ouder-kind relatie in gezinnen met jonge kinderen met diabetes Type 1. Ze onderzocht zowel de invloed van risicofactoren zoals ouderlijke stress en angst en protectieve opvoeding op het kind, als de rol van veerkrachtfactoren bij ouders zoals mindfulness. Verder verrichtte ze op vrijwillige basis klinisch werk bij het kinderdiabetesteam van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Florian Wauters

Florian werkt sinds september 2021 binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek als medewerker BelRAI en is mee verantwoordelijk voor de uitwerking van het vormings- en attesteringstraject inzake BelRAI.

In 2017 voltooide hij de Professionele Bachelor in de Podologie aan de Arteveldehogeschool en later dat jaar begon hij als zelfstandig podoloog binnen een multidisciplinaire groepspraktijk. Op die manier ontwikkelde hij een sterke affiniteit met verschillende patiëntendoelgroepen, zowel binnen de praktijk als in hun thuisomgeving.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging combineerde hij in 2019 – 2021 zijn job als podoloog met de opleiding van Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent. Zo verdiepte hij zich in de maatschappelijke verschijnselen en het beleid met betrekking tot de Belgische gezondheidszorg en groeide de interesse om mee te werken aan de toekomst van het Belgische en Vlaamse  zorglandschap. Florian is dan ook erg enthousiast om hiervoor zijn kennis en ervaring in te zetten binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Liesbeth Verdonck

Liesbeth is sinds oktober 2021 medewerker BelRAI aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en staat mee in voor de verdere uitwerking en implementatie van het vormings- en attesteringstraject van BelRAI in Vlaanderen.

Ze behaalde in 1999 haar master in de Farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Zij ging aan de slag als adjunct-apotheker in Gent en werd in 2016 interne coach, verantwoordelijk voor de opleidingen van apothekers en apotheekassistenten en het implementeren van farmaceutische zorgprojecten. Deze activiteit werd later uitgebreid naar opleidingen in WZC’s. Ze behaalde bijkomend een attest van seniorenconsulent.

dr. Kimberly Vannieuwenhove

Kimberly werkt sinds oktober 2021 halftijds bij het Kwaliteitscentrum als wetenschappelijk medewerker. Daarnaast is ze halftijds werkzaam als post-doctoraal medewerker bij de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent en heeft ze een privépraktijk als klinisch psycholoog in Gent.

Kimberly behaalde haar doctoraat in de Klinische Psychologie in 2019. Haar onderzoek focuste zich op het in kaart brengen van interpersoonlijke dynamieken bij personen met een voorgeschiedenis van complex trauma via kwantitatief en kwalitatief casestudie onderzoek. Tijdens haar aanstelling als assistent (2014-2020) werkte Kimberly mee aan diverse onderzoeksprojecten waarin diagnostiek een centrale plaats innam en doceerde ze verschillende assessment-specifieke opleidingsonderdelen.

Deze kennis en ervaring sterken Kimberly in haar duurzaam engagement om de kwaliteit van diagnostiek te verbeteren.

dr. Rachida El Kaddouri

In november 2021 startte Rachida als wetenschappelijk medewerker Integrale Jeugdhulp bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek (vervangingscontract). Vanaf april 2022 staat ze als medewerker BelRAI in voor de verdere uitwerking en implementatie van het vormings- en attesteringstraject van BelRAI in Vlaanderen.

Rachida behaalde in 2015 haar master Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Vervolgens werkte ze als doctoraatsstudente psychologie aan de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (onderzoeksgroepen Ontwikkelingsstoornissen en EXPLORA). Haar doctoraatsproject ging over spontane Theory of Mind en zelf-ander onderscheid bij kinderen met en zonder een autismespectrumstoornis. Tussen de zomer van 2020 en de zomer van 2021 was ze werkzaam als coördinator-orthopedagoog bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie Oostakker.

Rachida combineert het werk bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek met het werken als zelfstandig psycholoog in privépraktijk De Praatdoos waar ze instaat voor klinische psychodiagnostiek en psychologische interventies bij kinderen, jongeren en hun context. Ze is heel enthousiast om haar expertise verder toe te passen en te verdiepen in de combinatie van deze twee functies.

Lien Van Riet

Lien is sinds maart 2022 medewerker BelRAI bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en staat mee in voor de verdere uitwerking en implementatie van het vormings- en attesteringstraject van BelRAI in Vlaanderen. Ze behaalde in 2009 haar Master Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie aan de Vrije Universiteit Brussel na een opleiding vroedkunde en verpleegkunde.

Zij vatte haar loopbaan aan als maatschappelijk werker en beleidsmedewerker in het team ouderenzorg van een OCMW. In 2014 werd Lien verpleegkundig middenkader in een groot regionaal ziekenhuis, verantwoordelijk voor het departement Moeder en Kind. Na een tussenstop in een woonzorgcentrum als dagelijks verantwoordelijke zet ze nu met veel enthousiasme mee haar schouders onder de verdere implementatie van de BelRAI instrumenten binnen het Vlaamse zorglandschap.

Patricia Dewaele

Patricia startte op 1 september 2022 bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, als medewerker BelRAI en is mee verantwoordelijk voor de implementatie van het vormings- en attesteringstraject van BelRAI in Vlaanderen. Ze behaalde een Professionele Bachelor Klinische Scheikunde aan KAHO Sint Lieven in Gent en een Getuigschrift Dermato-cosmetologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Patricia was meer dan 30 jaar werkzaam in de farmaceutische industrie, meer bepaald in klinisch onderzoek, fase 1 tot 4. Ze was operationeel verantwoordelijk voor internationale studies in verschillende therapeutische domeinen, en in haar meest recente job was ze binnen het QA departement verantwoordelijk voor de audits van klinische studies en interne processen in Europa en Azië. Ze ontwikkelde een programma van microlearning rond impactvolle casestudies, met een focus op gedrag en waarden ter bevordering van een algemene kwaliteitsmentaliteit. Haar passie voor kwaliteit en opleiding wordt ten volle ingezet in de verdere implementatie van de BelRAI in Vlaanderen.

dr. Femke Cathelyn

Femke werkt sinds maart 2023 bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek als medewerker BelRAI. Samen met haar collega’s staat ze in voor de verdere uitwerking en implementatie van het vormings- en attesteringstraject van BelRAI in Vlaanderen.

Na het behalen van haar Master Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent, werkte Femke gedurende vier jaar als doctoraatsbursaal binnen de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie. Tijdens haar doctoraatsproject onderzocht Femke of impliciete maten (bv. impliciete associatie test) kunnen worden ingezet in de praktijk om risicovol gedrag (bv. rijden onder invloed, niet-suïcidale zelfverwonding) vroegtijdig te detecteren, en op die manier te voorkomen. Hierbij ontwikkelde ze nieuwe varianten van deze instrumenten, testte ze hun voorspellende waarde en andere psychometrische kwaliteiten, en reflecteerde ze over de gevolgen van hun implementatie in de praktijk. Daarnaast stond ze mee in voor het onderwijs binnen de vakgroep. Femke is heel enthousiast om deze kennis en ervaring in te zetten binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

COMMUNICATIE

Veerle De Wilde

Veerle werkt sinds 1 maart 2019 als communicatief en administratief medewerker in het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Ze behaalde haar Bachelor in de Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en haar Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Na haar afstuderen rondde ze aan dezelfde universiteit een Postgraduaat Psychoanalytische Therapie af. Ze werkte geruime tijd in een Jeugdinstelling en schreef verschillende artikels over het klinisch werk met jongeren. Naast haar werkzaamheden in het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek is Veerle actief als filmmaker.

Eefje Claerhout

Eefje startte in maart 2021 bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek als medewerker BelRAI (30%) en communicatief en administratief medewerker (70%).

Aan de Universiteit Gent behaalde Eefje haar bachelor in de Rechten. Daarna schakelde ze over naar de Communicatiewetenschappen, ook aan de Universiteit Gent. Ze behaalde haar master Communicatiewetenschappen, met afstudeerrichting communicatiemanagement in 2021. Tijdens haar studies werkte ze onder meer als schrijftolk voor dove en slechthorende studenten.