Medewerkers

DIRECTIE

dr. Kimberly Van Nieuwenhove

Kimberly is sinds februari 2024 directeur van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is ze gastdocent bij de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent en heeft ze een privépraktijk als klinisch psycholoog in Gent.

Kimberly behaalde haar doctoraat in de Klinische Psychologie in 2019. Haar onderzoek focuste zich op het in kaart brengen van interpersoonlijke dynamieken bij personen met een voorgeschiedenis van complex trauma via kwantitatief en kwalitatief casestudie onderzoek. Tijdens haar aanstelling als assistent en postdoctoraal medewerker (2014-2021) werkte ze mee aan diverse onderzoeksprojecten waarin diagnostiek een centrale plaats innam en doceerde ze verschillende assessment-specifieke opleidingsonderdelen. Samen met haar eerdere ervaring als wetenschappelijk medewerker bij het Kwaliteitscentrum zorgt dit voor een sterke theoretische achtergrond in de psychologie.

Haar kennis en ervaring sterken Kimberly in haar duurzaam engagement om de kwaliteit van diagnostiek te verdedigen. Als directeur is ze verantwoordelijk voor het verder operationaliseren van het Kwaliteitscentrum.

WETENSCHAP EN EDUCATIE

Patricia Dewaele

Patricia startte op 1 september 2022 bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek als medewerker BelRAI; sinds 1 februari 2024 neemt ze de rol op van coördinator VSB. In deze functie is ze verantwoordelijk voor de organisatie en implementatie van de BelRAI-kernopdrachten binnen het KCD. Ze behaalde een Professionele Bachelor Klinische Scheikunde aan KAHO Sint Lieven in Gent en een Getuigschrift Dermato-cosmetologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Patricia was meer dan 30 jaar werkzaam in de farmaceutische industrie, meer bepaald in klinisch onderzoek, fase 1 tot 4. Ze was operationeel verantwoordelijk voor internationale studies in verschillende therapeutische domeinen, en in haar meest recente job was ze binnen het QA departement verantwoordelijk voor de audits van klinische studies en interne processen in Europa en Azië. Ze ontwikkelde een programma van microlearning rond impactvolle casestudies, met een focus op gedrag en waarden ter bevordering van een algemene kwaliteitsmentaliteit. Haar passie voor kwaliteit en opleiding wordt ten volle ingezet in de verdere implementatie van de BelRAI in Vlaanderen.

Florian Wauters

Florian werkt sinds september 2021 binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek als medewerker BelRAI en is mee verantwoordelijk voor de uitwerking van het vormings- en attesteringstraject inzake BelRAI.

In 2017 voltooide hij de Professionele Bachelor in de Podologie aan de Arteveldehogeschool en later dat jaar begon hij als zelfstandig podoloog binnen een multidisciplinaire groepspraktijk. Op die manier ontwikkelde hij een sterke affiniteit met verschillende patiëntendoelgroepen, zowel binnen de praktijk als in hun thuisomgeving.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging combineerde hij in 2019 – 2021 zijn job als podoloog met de opleiding van Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent. Zo verdiepte hij zich in de maatschappelijke verschijnselen en het beleid met betrekking tot de Belgische gezondheidszorg en groeide de interesse om mee te werken aan de toekomst van het Belgische en Vlaamse  zorglandschap. Florian is dan ook erg enthousiast om hiervoor zijn kennis en ervaring in te zetten binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Liesbeth Verdonck

Liesbeth is sinds oktober 2021 medewerker BelRAI aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en staat mee in voor de verdere uitwerking en implementatie van het vormings- en attesteringstraject van BelRAI in Vlaanderen.

Ze behaalde in 1999 haar master in de Farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Zij ging aan de slag als adjunct-apotheker in Gent en werd in 2016 interne coach, verantwoordelijk voor de opleidingen van apothekers en apotheekassistenten en het implementeren van farmaceutische zorgprojecten. Deze activiteit werd later uitgebreid naar opleidingen in WZC’s. Ze behaalde bijkomend een attest van seniorenconsulent.

dr. Femke Cathelyn

Femke werkt sinds maart 2023 bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek als medewerker BelRAI. Sinds 1 februari 2024 werkt ze als wetenschappelijk medewerker bij het Kwaliteitscentrum.

Na het behalen van haar Master Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent, werkte Femke gedurende vier jaar als doctoraatsbursaal binnen de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie. Tijdens haar doctoraatsproject onderzocht Femke of impliciete maten (bv. impliciete associatie test) kunnen worden ingezet in de praktijk om risicovol gedrag (bv. rijden onder invloed, niet-suïcidale zelfverwonding) vroegtijdig te detecteren, en op die manier te voorkomen. Hierbij ontwikkelde ze nieuwe varianten van deze instrumenten, testte ze hun voorspellende waarde en andere psychometrische kwaliteiten, en reflecteerde ze over de gevolgen van hun implementatie in de praktijk. Daarnaast stond ze mee in voor het onderwijs binnen de vakgroep. Deze kennis en ervaring zet Femke ook in binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Kaat De Gendt

Kaat is sinds augustus 2023 medewerker BelRAI bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en staat mee in voor de verdere uitwerking en implementatie van het vormings- en attesteringstraject van BelRAI in Vlaanderen.

Na het behalen van een Master in Orthopedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2014, begon Kaat haar professionele carrière bij Rondpunt vzw. Daar ijverde ze mee voor een veiliger verkeer en het welzijn van degenen die getroffen zijn door verkeersongevallen. In de loop der jaren heeft Kaat haar expertise uitgebreid naar het onderwijsdomein. Geïntrigeerd door de intrinsieke principes van het onderwijs en opleiding, heeft Kaat zich verdiept in de verschillende opleidingsvormen en heeft ze met toewijding en enthousiasme haar kennis gedeeld. Haar passie voor onderwijs heeft haar ertoe aangezet om niet alleen voor de klas te staan, maar ook om strategisch denken en beleidsvorming binnen het onderwijs op te nemen in haar job als coördinator van de opleidingen Zorg & Welzijn. Haar interesse voor zorg en onderwijs zet Kaat met veel enthousiasme in binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Oceane Devos

Oceane is sinds oktober 2023 medewerker BelRAI bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek en staat mee in voor de verdere uitwerking en implementatie van het vormings- en attesteringstraject van BelRAI in Vlaanderen.

Ze behaalde in 2022 haar Master in de Pedagogische Wetenschappen, Pedagogiek en Onderwijskunde. Tijdens haar studies werkte Oceane als woonbegeleider in een ortho-agogisch centrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Na haar studies begon Oceane haar professionele carrière in de IT-sector waarbij ze opleidingen gaf om de digitale vaardigheden van ondernemers te versterken. Na deze eerste ervaring ging Oceane aan de slag als opleidingscoördinator. Binnen deze rol ontwikkelde ze op maat gemaakte opleidingstrajecten die werden aangepast aan de leernoden, voorkennis en taalvaardigheden van de deelnemers. Oceane zet deze ervaring en kennis met veel enthousiasme in binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

dr. Vicky Hennissen

Sinds april 2024 werkt Vicky bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek als wetenschappelijk medewerker. Ze werkt aan de ontwikkeling van de Richtlijn Interdisciplinair Samenwerken en draagt bij aan overkoepelende actiepunten.

Vicky behaalde haar doctoraat in Psychologie in 2023 aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, waar ze onderzoek deed naar psychotherapieprocessen, met een focus op de therapeutische relatie, emotionele reacties van therapeuten, casusformulering en klinische supervisie. Tussen 2019 en 2024 was ze ook actief aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar ze zich richtte op het verbeteren van diagnostiek en hulpverlening voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een ontwikkelingsstoornis, een verstandelijke beperking of een ernstige psychiatrische aandoening.

Haar kennis van kwetsbare groepen, interdisciplinaire samenwerking, kwalitatief onderzoek en richtlijnontwikkeling zet ze graag in bij haar werkzaamheden voor het Kwaliteitscentrum.

COMMUNICATIE

Veerle De Wilde

Veerle werkt sinds 1 maart 2019 als communicatief en administratief medewerker in het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Ze behaalde haar Bachelor in de Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en haar Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent. Na haar afstuderen rondde ze aan dezelfde universiteit een Postgraduaat Psychoanalytische Therapie af. Ze werkte geruime tijd in een Jeugdinstelling en schreef verschillende artikels over het klinisch werk met jongeren. Naast haar werkzaamheden in het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek is Veerle actief als filmmaker.

Eefje Claerhout

Eefje startte op 1 maart 2021 bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Ze werkte deeltijds als medewerker BelRAI, en deeltijds als communicatief en administratief medewerker. Sinds 1 maart 2024 neemt ze de functie verantwoordelijke kennisdeling op.

Eefje behaalde een bachelor in de Rechten aan de Universiteit Gent. Daarna behaalde ze haar master Communicatiewetenschappen in 2021, ook aan de Universiteit Gent. Tijdens haar studies werkte ze onder meer als schrijftolk voor dove en slechthorende studenten.

Sien Van der Heyden

Sien startte in augustus 2023 bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek als communicatief en administratief medewerker (70%).

In 2014 behaalde Sien aan de Universiteit Gent haar diploma Master in de Klinische Psychologie. Na haar studies werkte zij een aantal jaar als commercieel medewerker binnen een ziekenfonds. De voorbije 5 jaar was Sien teamlead van een administratieve afdeling in de orthopedische sector. Haar administratieve, communicatieve & grafische interesses kan zij dan ook verder ontplooien binnen het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.