Category

Nieuws

Category
Eén van de pijlers van kwaliteitsvolle diagnostiek is het gebruik van kwalitatieve instrumenten en methodieken. Als onderdeel van haar missie zet het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw daarom onder meer in op de beoordeling van nieuw ontwikkelde diagnostische instrumenten. Om testbeoordelingen op een uniforme manier te kunnen uitvoeren vertaalde het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw de meest