Category

BelRAI

Category
Introductie in BelRAI

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw werkte een aantal presentaties uit die een korte introductie bieden in het BelRAI instrumentarium. Verschillende instrumenten worden in de videopresentaties voorgesteld. De Video De Presentatie

BelRAI Screener

De BelRAI Screener voor volwassenen is een verkort instrument dat peilt naar het niveau van functioneren van een volwassen persoon op 5 domeinen: Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL), Instrumentele…