Sinds begin oktober kan het BelRAI kennisportaal, dat ontwikkeld werd door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, geraadpleegd worden door alle zorgactoren die op zoek zijn naar wetenschappelijke, wetgevende of praktijkgerichte informatie om met BelRAI te starten of om zich te verdiepen in de materie.

Wie op zoek is naar een korte maar heldere en krachtige introductie in BelRAI kan bovendien ons gloednieuw introductiefilmpje BelRAI bekijken.

Samen met het kennisportaal werd ook het BelRAI vormingsportaal gelanceerd, waarop indicatiestellers, zorgverleners en zorgorganisaties van de Vlaamse zorgsectoren zich kunnen registreren in het kader van een BelRAI opleidingstraject.