DIAGNOSTIEK TIJDENS COVID-19

Richtlijn diagnostiek met social distancing

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft een algemene richtlijn opgesteld over diagnostische praktijkvoering in Vlaanderen tijdens COVID-19, over de mogelijke impact van persoonlijke beschermingsmaatregelen tijdens fysieke consultaties . De volledige richtlijn kan u hier raadplegen.

De richtlijn is bedoeld als een algemeen kader en heeft niet rechtstreeks betrekking op specifieke doelgroepen, testen of settingen. Daarnaast is er tot op heden nauwelijks of geen wetenschappelijke evidentie voor het betrouwbaar en kwalitatief uitvoeren van diagnostiek binnen een context waarin verregaande social distancing en hygiëne maatregelen moeten worden gehanteerd. Daarom lanceerde het kwaliteitscentrum een oproep gericht aan alle instanties en professionals die aan diagnostiek doen om ervaringen en kennis te delen rond dit thema.

Hieronder kan u de ingestuurde richtlijnen, ervaringen en kennis met betrekking tot diagnostiek tijdens Covid-19 terugvinden.

ADOS in Coronatijd

In de nieuwsbrief van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek met richtlijnen betreffende diagnostiek met social distancing wordt aangegeven dat het nuttig kan zijn om op zoek te gaan naar alternatieven of aanpassingen bij diagnostische testen waarbij de hygiënemaatregelen moeilijk of niet kunnen worden nageleefd. Hierbij wordt onder andere gewag gemaakt van de mogelijkheid om aan ouders, verzorgers of partner te vragen fysieke interacties uit te voeren met de cliënt in plaats van de diagnosticus bij testen waar gestandaardiseerde interacties tussen cliënt en diagnosticus deel uitmaken van de procedure. Als voorbeeld van een test met gestandaardiseerde interacties wordt de ADOS-II aangehaald. Het is echter niet de bedoeling dit voorbeeld op te vatten als een aanbeveling om bij de ADOS-II gebruik te maken van interacties tussen kind en ouder in plaats van tussen kind en diagnosticus. Dit werd ondertussen in de tekst met richtlijnen aangepast. Zoals u in de visietekst van de ADOS-opleiders op de website van het Accare Child Study Center kan lezen, wordt het immers expliciet aangeraden dit niet te doen.

Handelingsgerichte diagnostiek in tijden van covid-19

Prodia, een netoverstijgend project van CLB’s en onderwijs dat streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, schreef een richtlijn over het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek (HGD) in tijden van covid-19. Deze richtlijn is voornamelijk gericht aan CLB-medewerkers die HGD-trajecten lopen (multi-disciplinair) maar bevat ook interessante informatie voor andere professionals. De richtlijn bouwt verder op netoverstijgende en netgebonden richtlijnen en kan hier worden geraadpleegd.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Prodia-team via info@prodiagnostiek.be

VVSP Standpunt i.v.m. afname WISC-V op afstand

Voortkomend uit een aantal vragen uit de praktijk betreffende het op afstand afnemen van de Wechsler Intelligence Scale for Children – versie 5 (WISC-V) formuleerde de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologen een standpunt dat u hier kan raadplegen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Patrick Lancksweerdt, voorzitter van VVSP via patrick.lancksweerdt@schoolpsychologie.be

COS'en in tijden van corona

De vier erkende Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS’en) in Vlaanderen ontwikkelden een corona draaiboek waarin richtlijnen worden beschreven voor het naleven van beschermingsmaatregelen en het uitvoeren van screening. Het al dan niet hanteren van de richtlijnen beschreven in het draaiboek is afhankelijk van de ernst van de pandemie. De COS’en hebben vier mogelijke fases beschreven:

  • Fase 1: Normale toestand
  • Fase 2: Alle beschermingsmaterialen en screening hanteren zoals beschreven in het draaiboek.  75-100% activiteit
  • Fase 3: Alle beschermingsmaterialen en screening hanteren zoals beschreven in het draaiboek. 50% activiteit
  • Fase 4: Volledige lockdown. Enkel intakes, oudergesprekken, adviesgesprekken: alles telefonisch/videocall.

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Eva Cloet, directeur van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van het UZ Brussel via Eva.Cloet@uzbrussel.be.