Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw werkte een aantal presentaties uit die een korte introductie bieden in het BelRAI instrumentarium. Verschillende instrumenten worden in de videopresentaties voorgesteld.

De Video

De Presentatie

01-Intro