Elk uitgebreid BelRAI instrument genereert BelRAI Resultaten, meer bepaald Clinical Assessment Protocols (CAPs) en Schalen. Bij wijze van illustratie worden in deze presentatie enkele BelRAI HC Resultaten  toegelicht.