Een nieuwe leidraad rond casusgericht werken & ervaringen van praktijkdeskundigen.

Kwaliteitsvolle diagnostiek hoort te vertrekken vanuit een maximale betrokkenheid van de cliënt en zijn context. Maar hoe doe je dit in de praktijk?     
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek stelt op vrijdag 10 november 2023 in Gent de nieuwe praktijkgerichte leidraad ‘Richtlijn Casusformulering’ voor aan alle hulpverleners die in de dagelijkse praktijk in aanraking komen met diagnostiek.               

Inspirerende thema’s rond casusgericht werken vullen het programma. Praktijkdeskundigen en academici brengen onderwerpen zoals  ‘het bevorderen van participatie’ en ‘cultuursensitief werken op casusniveau’.

In de namiddag staat er een intersectoraal forum op de planning waar je de diagnostische visie en werking van verschillende diagnostische centra en organisaties die zich inzetten voor kwaliteitsvolle diagnostiek beter leert kennen. Daarnaast kan je enkele concrete casusbesprekingen volgen waarin deze diagnostische centra hun aanpak van een diagnostisch proces illustreren.

Wens je je in te schrijven voor dit evenement of meer informatie over het programma:

Het Kwaliteitscentrum wordt gesubsidieerd door het Departement Zorg en het Agentschap Vlaamse sociale bescherming van de Vlaamse Overheid en heeft als missie de kwaliteit van diagnostiek in Vlaanderen te verbeteren. Dit doet ze door in te zetten op onderzoek en onderwijs.