Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw zette de voorbije periode in op de evaluatie van de nieuwste Nederlandstalige versie van de Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF-5-NL). De CELF-5-NL werd door Pearson Benelux B.V. gepubliceerd in 2019 en beoogt identificatie, diagnosestelling en opvolging van taal- en communicatiestoornissen bij kinderen en jongeren van 5 tot en met 18 jaar.

Bij de beoordeling werd gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling van het EFPA Test Review Model. In lijn met dit model werden volgende aspecten van het instrument geëvalueerd: de kwaliteit van de uitgangspunten; de presentatie en de beschikbare informatie; de kwaliteit van het testmateriaal; de Vlaamse normering, de criteriumgerichte normering van de subtest Pragmatiek in Activiteiten (PAC); de betrouwbaarheid; de inhouds-, begrips- en criteriumvaliditeit; en de kwaliteit van de computergegenereerde rapporten. De beoordeling resulteerde in het toekennen van kwaliteitslabels aan deze aspecten voor gebruik van de CELF-5-NL in Vlaanderen, zowel voor het nemen van belangrijke als voor relatief minder belangrijk beslissingen op basis van de testresultaten. Naast kwaliteitslabels vermeldt het rapport enkele aandachtspunten die de gebruiker ter harte moet nemen bij het gebruik van de CELF-5-NL in Vlaanderen.

Via deze link kan u het volledige adviesrapport downloaden.