De Vlaamse Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentra werken hard om op een kwalitatief hoogstaand niveau diagnostiek te bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen en anderzijds ook aan aanmelders en/of andere betrokkenen. Zo baseert ieder O.O.O.C. zich op een wetenschappelijk onderbouwd “Protocol Handelingsgerichte Diagnostiek” (HDG).

Aansluitend bij een basisvorming HDG wordt op 6 mei online een vormingsdag georganiseerd die meer verdiepend wil zijn. De klemtoon ligt op het uitwisselen van ervaringen en het elkaar inspireren vanuit opgebouwde expertises. Dit gebeurt via interactieve workshops die gereserveerd worden voor medewerkers van de O.O.O.C.’s.  

Daarnaast zijn er boeiende plenaire bijdragen waarvoor ongelimiteerd ingeschreven kan worden door externen en waarmee graag een ruimer publiek bereikt wordt. Deze zijn zeker relevant voor al wie extern betrokken is bij de werking van de O.O.O.C.’s.  

Volgende thema’s komen onder andere aan bod: 

  • Strategisch belang verbondenheid in autonomie – Paul Verbiest
  • Het HDG protocol: van de ivoren toren naar de dagdagelijkse realiteit – Prof. Dr. Guy Bosmans
  • Een crisis is ook altijd een verhaal – Prof. Dr. Stijn van Heule

Datum: do. 6 mei 2021

Locatie: Zoom

Uitnodiging: https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/wp-content/uploads/2021/04/Uitnodiging-verdiepende-vormingsdag-HGD-06-05-2021-1.pdf

Inschrijving: https://forms.gle/bKUJkXo27UhSfoqo8