In het BelRAI LTCF pilootproject wordt, in afwachting van de Vlaamse applicatie, het commerciële softwarepakket ‘Pyxicare’ gebruikt. Deze software wordt momenteel door enkele voorzieningen in de dagelijkse praktijk reeds gebruikt. In deze uitvoerige film worden verschillende aspecten belicht zoals (1) het aanmaken van een cliënt (2) het fictief coderen van een cliënt en (3) het belichten van de functionaliteit indien er meerdere BelRAI beoordelingen voorhanden zijn.