Om de opbouw van de software van de BelRAI suite te begrijpen, is het belangrijk stil te staan bij de privacywetgeving en de GDPR regelgeving. Deze concepten worden binnen deze presentatie verder toegelicht.