Ook de resultaten die voortvloeien uit de BelRAI GGZ instrumenten bevinden zich nog in onderzoeksfase. In deze presentatie worden wel al enkele BelRAI Clinical Assessment Protocols (CAPs) en Schalen eigen aan de GGZ instrumenten toegelicht.