Het instrumentarium voor de geestelijke gezondheidszorg wordt momenteel volop onderzocht. In deze presentatie worden de secties van de BelRAI Community Mental Health (CMH, ambulante GGZ) en de BelRAI Mental Health (MH, residentiële GGZ) besproken. In deze presentatie wordt stilgestaan bij de gelijkenissen en verschillen tussen beide instrumenten.

BelRAI Mental Health (MH): instrumenten

10-BelRAI-Community-Mental-Health-Blanco