Het postgraduaat Psychodiagnostiek (Thomas More Antwerpen ) wil gericht  inspelen op de actualisatie en specialisatie van psychologisch geschoolden in hun psychodiagnostisch denken en handelen. Het curriculum bestaat uit praktijkgerichte keuzemodules. Elke module kadert de recente tendensen, visies en benaderingen in verband met psychologisch onderzoek. Bestaande en nieuwe psychodiagnostische instrumenten worden toegelicht, beoordeeld en aan de praktijk getoetst.

Voor het postgraduaat kies je minstens vier modules (zie curriculum) die je over 1 of 2 academiejaren kan spreiden. Als je voor alle moduleopdrachten slaagt, ontvang je het postgraduaatgetuigschrift.

Het postgraduaat (20 studiepunten) omvat 84 contacturen: 28 contactbeurten van drie uur.

Een module (5 studiepunten) omvat 7 contactbeurten van drie uur, plus praktijkopdrachten.

Academiejaar 2017 – 2018

·         Intelligentieonderzoek bij kinderen (details)

·         Diagnostiek van opvoeding en gezin (details)

·         Diagnostiek van welzijn en gezondheid bij kinderen (details)

·         Neuropsychologisch onderzoek bij volwassenen en ouderen (details)

·         Persoonlijkheidsdiagnostiek bij kinderen, adolescenten en volwassenen (details)

·         Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen (details)

Academiejaar 2018 – 2019 (onder voorbehoud)

·         Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen (details)

·         Diagnostiek van leerstoornissen (details)

·         Diagnostiek van gedrag en emotie bij kinderen (details)  

·         Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen (details

·         Forensische diagnostiek (details)  

·         Diagnostiek van welzijn en gezondheid bij volwassenen (details)