Na een selectieprocedure en de aanstelling van drie medewerkers is het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek op 1 november 2014 van start gegaan. Deze nieuwe vzw wil op basis van degelijk wetenschappelijk onderzoek de kwaliteit van diagnostiek in Vlaanderen verbeteren.

Een belangrijke taak van het Kwaliteitscentrum is het informeren en adviseren van verschillende instanties en sectoren waaronder de Vlaamse overheid, onderwijs, welzijn en testuitgevers. Daarnaast is het centrum betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van diagnostische protocollen en instrumenten. Ook staat het mee in voor de vorming en attestering van personen en instanties die instaan voor de deskundigheidsbevordering op het terrein.