Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw herwerkte in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en twee expertengroepen twee classificerende diagnostische protocollen, enerzijds autismespectrumstoornis bij kinderen en jongeren, en anderzijds autismespectrumstoornis bij volwassenen. Wetenschappelijk medewerker dr. Nathalie Schouppe en coördinerend adviseur dr. Julie De Ganck schreven een artikel over de ontwikkeling en de meerwaarde van het gebruik van deze protocollen. Dit artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift TOKK (2019, nr.2), en is te raadplegen via deze link.