Ook via deze weg informeren wij u graag over onze nieuwsbrief d.d. 31 oktober 2018 omtrent de evaluatie van de Vlaamse normering van de WISC-V-NL.