In het kader van de overeenkomst Universiteit Antwerpen – Gouverneur Kinsbergencentrum wordt een onderzoek gevoerd naar het diagnostisch aanbod bij jongeren en (jong)volwassenen (16+) met een functioneringsprobleem t.g.v. een ontwikkelingsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel (N.A.H.).

In het kader van dit onderzoek willen we u vragen een online enquête in te vullen rond de psychodiagnostiek in uw dienst. We vragen u deze enquête in te vullen vóór 30 september 2016 indien deze nog niet werd ingevuld door u of een collega in uw dienst.

U vindt de enquête via deze link: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6s6BmYraQbM6gfj

We vragen met aandrang dat zo veel mogelijk diensten die te maken hebben met diagnostiek bij (jong)volwassenen deze enquête invullen om de resultaten van dit onderzoek te optimaliseren en zo de impact van de mogelijke adviezen, gericht op het beleid rond diagnostiek in Vlaanderen, te verhogen.

Aangezien er concrete vragen worden gesteld over o.a. de doelgroep, cliëntenaantallen en wachtlijst, raden we aan om de enquête te laten invullen door of samen met de leidinggevende, inhoudelijk verantwoordelijke, of een ander persoon die goed op de hoogte is van de werking van uw dienst.  Het invullen neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Het volledige onderzoeksprotocol is te vinden op: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/handicapstudies/onderzoek/nationaal-en-interna/dialand/

Vragen en bemerkingen kan u steeds richten aan Caroline Bolckmans via Caroline.Bolckmans@provincieantwerpen.be of aan prof. dr. Jo Lebeer via jo.lebeer@uantwerpen.be of op het telefoonnummer van het Oriëntatiecentrum 03 821 03 00.

Alvast bedankt voor uw medewerking.