In het kader van onze opdracht om kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen te faciliteren hebben wij ingezet op de evaluatie van de Vlaamse normering van de Wechsler Intelligence Scale for Children, 5de editie – Nederlandstalige bewerking (WISC-V-NL). Dit instrument, in 2018 gepubliceerd door testauteur Pearson Benelux B.V., beoogt de cognitieve vaardigheden in kaart te brengen van kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar.
 
Via deze link kan u het volledige rapport downloaden. In dit rapport wordt het normerings-, betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek van de WISC-V-NL in detail besproken. Dit resulteerde in een kwalificatie van het instrument en enkele aandachtspunten die de gebruiker ter harte dient te nemen bij het gebruik van de WISC-V-NL in Vlaanderen.