BelRAI LTCF wordt momenteel getest in een pilootproject met woonzorgcentra. Deze presentatie licht kort elke sectie van het instrument toe. Er wordt tevens stilgestaan bij gelijkenissen en verschillen met andere instrumenten, voornamelijk het BelRAI HC instrument.

BelRAI Long Term Care Facilities Blanco

08-BelRAI-Long-Term-Care-Facilities-Blanco