In deze presentatie worden een aantal praktische en technische aspecten rond de verschillende softwarepakketten in België besproken. Meer bepaald komen de onderlinge connecties en uitwisselingsmogelijkheden aan bod.