Opleiding – Vlaamse Sociale Bescherming

Het Kwaliteitscentrum tekent, in nauw overleg met de Vlaamse overheid, LUCAS (KU Leuven) en de FOD Volksgezondheid, een opleidings- en attesteringstraject betreffende de BelRAI instrumenten uit. In een eerste fase wordt hierbij gefocust op het uitwerken van een train de trainer model voor personen die instaan voor de deskundigheidsbevordering op het terrein en de ontwikkeling van vormingspakketten: BelRAI Screener en Sociaal Supplement voor de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en Welzijnsverenigingen; BelRAI Home Care voor de diensten voor gezinszorg; en BelRAI Long Term Care Facilities voor de Woonzorgcentra. Het Kwaliteitscentrum beoogt hierbij een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde en uniforme aanpak van zorgzwaartemeting en zorgplanning over de organisaties en sectoren heen te bewerkstelligen. 

BelRAI Screener

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek organiseert vanaf december 2020 BelRAI Screener trainersopleidingen voor zorgverleners van Vlaamse zorgvoorzieningen die vanaf 1 juni 2021 de BelRAI Screener dienen te implementeren in hun voorziening, namelijk de diensten voor gezinszorg, diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, en de OCMW’s en Welzijnsverenigingen. Er wordt gewerkt via een train de trainer model, dit betekent dat het Kwaliteitscentrum zorgverleners tijdens enkele opleidingsdagen opleidt tot trainers en daaropvolgend intervisiemomenten en inhoudelijke ondersteuning aanbiedt. Het is de bedoeling dat een trainer na het volgen van de opleiding de BelRAI Screener kan gebruiken in de praktijk en in staat is om collega-zorgverleners op te leiden in het correct en betrouwbaar gebruik van het instrument. Daarnaast staat de trainer ook in voor het opbouwen van expertise over de BelRAI Screener binnen de eigen organisatie. 

Het Kwaliteitscentrum lanceerde daarnaast een kennis- en vormingsportaal voor BelRAI. Het kennisportaal biedt aan zorgverleners en -organisaties essentiële wetenschappelijke, wetgevende en praktijkgerichte informatie om met BelRAI aan de slag te gaan. Daarnaast kunnen indicatiestellers, zorgverleners en -organisaties van de Vlaamse zorgsectoren zich registreren op het vormingsportaal voor onder meer het inschrijven voor een trainersopleiding, het raadplegen van ondersteunende documentatie over BelRAI of het verfijnen van hun kennis via e-learningmodules. 

BelRAI LTCF

Voor het pilootproject LTCF werd een opleidingspakket ontwikkeld dat binnen het project wordt getest en geëvalueerd. Om het opleidingsmateriaal te raadplegen klik op de link en vul het verkregen wachtwoord in:

  • BelRAI LTCF prepiloot Train-the-Trainer opleidingsmateriaal
  • BelRAI LTCF wave 1 Train-the-Trainer opleidingsmateriaal
  • BelRAI LTCF wave 2 Train-the-Trainer opleidingsmateriaal
  • BelRAI LTCF vormingspakket