Het Kwaliteitscentrum is op zoek naar een deeltijds Wetenschappelijk Medewerker (50%) met een bijzondere interesse in Integrale Jeugdhulp.

Als wetenschappelijk medewerker sta je in voor het verzamelen en valoriseren van informatie en expertise over diagnostiek, in het bijzonder binnen het domein van de jeugdhulp. Je omschrijft en adviseert relevant onderzoek in verband met diagnostiek. Het uitbesteden, opvolgen en aansturen van onderzoek wordt daaraan gekoppeld. Daarnaast help je mee met het ontwikkelen, bijsturen en implementeren van protocollen en andere instrumenten voor diagnostiek. Je zet tevens mee in op het verbeteren van het diagnostisch handelen op het terrein, onder meer via vorming van personen en instanties die instaan voor de deskundigheidsbevordering op het terrein. Je kan de vacature hier terugvinden.