Het kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw draagt bij tot de voorbereiding van de implementatiefase van BelRAI in diverse zorgsectoren. Binnen dit kader is het centrum op zoek naar een projectmedewerker BelRAI – opleiding en attestering.

Als projectmedewerker sta je in voor de BelRAI opleiding en attestering van de zorgactoren die mee instaan voor de zorgverlening aan personen met een chronische zorgnood. Je werkt een implementatieplan uit, met aandacht voor de randvoorwaarden voor een succesvolle uitrol. Je kan de vacature hier terugvinden.